Leuven Kermis krijgt eerste prikkelarme dag

LEUVEN - 03-09-2015

LEUVEN KERMIS KRIJGT EERSTE PRIKKELARME DAG

PRIKKELARME KERMISSEN BEREIKEN OOK BELGIË

Op 21 september gaan de lichten voor de eerste keer uit op de Leuvense Kermis.

Vrijdag gaat de Leuvense Kermis weer van start. Na eerdere succesvolle edities in Hasselt, Aalst en Gent omarmt ook Leuven voor de eerste keer het concept van een prikkelarme kermis. Op voorstel van de Leuvense Jongsocialisten heeft het stadsbestuur namelijk beslist om ook de Leuvense Kermis dit jaar voor een eerste keer prikkelarm te maken.

"Leuven Kermis moet een feest zijn voor iedereen, maar een grote groep valt momenteel uit de boot," vertelt Robbe Van Hoof, voorzitter van de Leuvense Jongsocialisten, die het voorstel indienden. "De overvloed aan lichten en geluiden die voor de ene bij het hele kermisgebeuren horen, zijn voor anderen echter een helse kwelling."

Voor bijvoorbeeld mensen met een vorm van autisme zit een kermisbezoek er vaak niet in. "Luide muziek en felle lichten zijn voor mensen met autisme niet per se een probleem, zolang ze die input maar kunnen 'uitzetten'. Op de kermis krijgen ze echter de geluiden van meerdere attracties tegelijk binnen. Die input filteren lukt hen niet, en dan gaat het mis, waardoor een half uurtje vaak al te veel is. Dat sommigen daardoor niet van een leuke kermisavond kunnen genieten, stootte ons tegen de borst en we wilden er wat aan doen." De Leuvense Jongsocialisten zijn dan ook zeer tevreden dat hun voorstel door het Leuvens schepencollege werd goedgekeurd en er dit jaar al een eerste prikkelarme avond komt.

De eerste editie in Leuven zal doorgaan op maandag 21 september tussen 17u en 20u, waarbij het geluid begrensd zal worden op 50dB (achtergrondmuziek) en de stroboscopen uit gaan. Felle lichten worden gedimd en de microfoons zullen voor één avond zwijgen, tenzij om de start van een attractie aan te kondigen.

Prikkelarm?
In België is het concept van een prikkelarme kermis nog gloednieuw. Zo ging de allereerste editie nog maar in september 2014 door op de Hasseltse kermis. In het buitenland bestaat het echter al veel langer. Het concept houdt in dat gedurende een avond geluid en licht gereduceerd worden, zodat ook mensen met een gevoeligheid voor prikkels van de kermis kunnen genieten.

Een blijvend begrip
"Samen met de verenigingen voor mensen met autisme en epilepsie hopen we natuurlijk dat in de toekomst het aantal prikkelarme avonden uitgebreid wordt," besluit Robbe Van Hoof, "aangezien de kermis bijna drie weken in Leuven staat, moet dit volgens ons naar volgend jaar toe wel te onderzoeken zijn." Het concept vindt steeds meer blijvende steun in ons land. Zo zal in Hasselt dit jaar al een tweede editie doorgaan en ook het Leuvens college denkt over een blijvend gebeuren.

Via sociale media roepen de betrokken organisaties alleszins iedereen al op om naar de prikkelarme editie af te zakken en het concept mee te ondersteunen. Hopelijk zien meerdere steden hier de meerwaarde van en zijn de prikkelarme kermissen binnenkort te vinden over het hele land.

JSLeuven reageert verbaasd op N-VA voorstel studentenbuspas

LEUVEN - 29/08/2015

LEUVENSE JONGSOCIALISTEN REAGEREN VERBAASD OP N-VA VOORSTEL STUDENTENBUSPAS

Lege bussen en lege busstations, de mobiliteitsvisie van N-VA Leuven?


Als student betaal je in september €20 voor een studentenbuspas, die de meesten ook zeer veel gebruiken. Groot was onze verbazing dan ook toen we vrijdagochtend vernamen dat deze studenten in het vizier van de Leuvense N-VA fractie gekomen zijn. De raadsleden Aerts en Debyser stellen dat de studentenbuspas een financiële last is waar ze vanaf willen. Als Leuvense Jongsocialisten vinden wij dit echter een zeer vreemde visie en uiten we graag een paar bedenkingen bij dit voorstel.


Allereerst vragen we ons af of mevrouw Aerts bij haar voorstel over het beperken van de buspas tot vrijdag- en zondagavond wel gedacht heeft aan de vele studenten die niet op een maandag of vrijdag les hebben. Zij reizen vaak op een ander moment over en weer en mijden zo de drukke momenten. Bovendien verlichten ze zelfs de druk op het openbaar vervoer op die drukke momenten. Ten tweede zijn er de studenten van de campussen in Heverlee, die bij hun verplaatsing veel gebruik maken van bus 2, die tot op heden nog steeds door het centrum rijdt. Een bus die ze volgens het N-VA-voorstel niet meer zouden mogen nemen.

Het uitgespaarde geld wilt de N-VA fractie besteden aan fietscorridors, stallingen en aan wat ze zelf "maatregelen voor fietshoffelijkheid" noemen. Wat ze precies onder dat laatste verstaan, blijft echter een mysterie. Qua fietscorridors stellen wij beide fractieleden voor om notie te nemen van de reeds in aanleg zijnde Dijlefietspad en fietsstraten Parkstraat en Parijs-/Schapenstraat. Als Leuvense Jongsocialisten steunen we natuurlijk elke vraag naar extra fietsverbindingen, maar we vinden deze toch al een goede aanzet. Een kleine steekproef leert bovendien dat het ver zoeken is naar studenten die hun fiets onder het stadskantoor gaan plaatsen om vervolgens de bus te nemen. Aangezien dit voor velen een zeer grote omweg en ongemakkelijkheid zou betekenen, betwijfelen wij of dit effectief wel op grote schaal gebeurt. Al mag mevrouw Aerts ons natuurlijk steeds het tegendeel bewijzen.

We kunnen dus niet anders dan vaststellen dat dit voorstel niet meer is dan een simpele aanval op het openbaar vervoer. Momenteel gebruiken 5'000 studenten een auto om zich naar Leuven te verplaatsen, wat wij als Jongsocialisten nog steeds te veel vinden. Moest de prijs van het busticket echter lager zijn, het busaanbod voor die autogebruikers nog efficiënter en beter worden afgesteld (een oproep aan de collega's van mevrouw Aerts in de Vlaamse regering), dan zou men misschien de stad nog meer kunnen ontlasten van auto's. We kunnen dus enkel vaststellen dat achter een zogenaamd progressief beleid enkel een beleid schuilgaat om meer auto's naar de binnenstad te lokken en van onze historische gebouwen terug roetzwarte scharminkels te maken.

Als Leuvense Jongsocialisten denken wij echter dat het mogelijk moet zijn de autoverplaatsingen onder studenten nog verder terug te dringen door het systeem van de studentenbuspas uit te breiden naar de omliggende gemeenten. Zo kan een student die thuis in Oud-Heverlee, Herent of Bierbeek woont, zich ook tegen een voordeliger tarief van en naar de campussen verplaatsen, en zal de auto of brommer vaker aan de kant gelaten worden.

"The duty of the opposition is to oppose", dat staat vast, maar toch willen wij de raadsleden van de Leuvense N-VA fractie vragen om in de toekomst met meer onderbouwde en constructieve oppositievoorstellen te komen, in plaats van de komkommertijd te vullen met voorstellen die de Leuvense studenten enkel als een melkkoe of financiële last zien.

Robbe Van Hoof,
Voorzitter Jongsocialisten Leuven